Vad ska utföras under underhållscykeln för bränslefilter?

- Jun 13, 2017 -

Vad ska man göra under underhållscykeln för bränslefiltermedia?

Bränslefiltermedia Mängden vatten som ackumuleras i primärfiltret (oljeseparationsfilter) när bränslet injiceras varje dag;

Att bära ett extra bränslefiltermedium för att hantera den situation där endast dåligt bränsle tillsätts;

Inte för filterets långa livslängd och använd filter med låg filterkvalitet - om det här förkortar bränslepumpens och bränslemunstyckens livslängd avsevärt.

Bränslefiltermedia Om biodiesel används, se till att bränslet som levereras av leverantören uppfyller gällande bränslestandarder.

För någon slags biodiesel du ska använda, se till att din motor är tillgänglig.

När du använder din egen tank är det bäst att använda ett oljelagringsfilter för att säkerställa att bränslet som läggs till fordonet är fritt från föroreningar.


Related Products