Det är viktigt att rengöra bränslefiltermediet

- Oct 11, 2017 -

Det är viktigt att städa upp bränslefiltermediet. Bränslefiltermedia-strängen ligger i rörledningen mellan bränslepumpen och gasinloppsinloppet.

Bränslefiltermedias roll är att inkludera järnoxid i bränslet, damm, såsom fast avfallsavlägsnande, för att förhindra bränslesystemets anslutning (speciellt munstycket), minska mekaniskt slitage, för att säkerställa en stabil drift av motorn, förbättra tillförlitligheten, bränsletankens konstruktion består av ett aluminiumskal och en stent av rostfritt stål, stenten är utrustad med filter med hög effektivitet, som ett tusenfilt filterpapper för att öka cirkulationsområdet, kan EFI-filtret inte användas med förgasarefilter universal. Eftersom EFI-filtret ofta tål bränsletrycket på 200 ~ 300kpa. Därför kan filterets tryckstyrka allmänna krav för att nå mer än 500 kPa, karburatorfilter inte uppfylla kraven.

Bränslefiltermediet måste bytas ut varje 30 000 kilometer. Om bränsleföroreningsinnehållet är stort, bör körsträckan förkortas motsvarande. Pilarna på bränslefiltermediahuset indikerar riktningen av bränsleflödet, och när du installerar bränslefiltermediet får du inte flippa. Även om det fungerar kort tid i flip måste det bytas ut.


Related Products