Fibrer och filter för att filtrera material egenskaper

- Oct 09, 2015 -

Polyesterfiber och dess filtrering egenskaper


Polyester, generiska polyester (PolyesterPE), nämligen polyetentereftalat (PolyethyleneterephthalatePET), andelen 1,38 g/cm3, smältning pekar 256, bryta orubblighet 5.5G / d, begränsa syre index 22. Det är en termoplastisk fibrer, elden brinnande och droppar, så polyester filtermaterial kan användas, svedning, som efterbehandling kan tåla 135 ℃ drifttemperatur under torra förhållanden, 135 ° c ovan temperaturen av kontinuerlig arbetstid kommer att härda, bleka, sprödhet, kortsiktiga hög temperatur kommer också försvaga styrkan.


Dålig beständighet mot hydrolys av polyesterfiber, inte lämpar sig för hög-alkali, under förhållanden av hög luftfuktighet (över 5% vatten, temperaturer över 100 grader). För dessa problem, lösningen är: temperatur överstiger 135 ℃, urval av Nomex, Temperaturbeständig fiberrik filter vatten över 5%, temperaturen sjunkit till under 100 c, hög alkali, hög luftfuktighet villkor kan drivas genom hydrolys av akrylnitril i fiber och andra fiber filter.


Related Products